USP 2021-03-10T12:03:28+00:00

USP’s

Waarom kiezen opdrachtgevers voor ons? Wat is onze USP?  We voegen waarde toe door:

  • de taal van de Ondernemer te spreken en vanuit levenservaring te ‘levelen’ met de prospect;
  • telefonisch kwalitatieve afspraken in te plannen binnen de MKB / KMO doelgroep;
  • de afspraken te dubbelchecken voordat onze opdrachtgevers er heen reizen;
  • de mailcorrespondentie voorafgaande aan de afspraak volledig uit handen te nemen;
  • gesprekken met prospects te evalueren alsmede advisering voor hogere conversies binnen de gehele customer journey.
  • ze via een unieke online marketing campagne te helpen aan nieuwe geschikte vacature-kandidaten;
  • het LinkedIn-profiel salesready in te richten en ervoor te zorgen dat ze via LinkedIn met nieuwe potentiële klanten in contact komen.
  • ze te helpen met het opstellen van respons verhogende LinkedIn berichten.
  • linkedIn connectieverzoeken te sturen naar relevante prospects en opvolgingsberichten te verzenden na acceptaties en/of reacties.
  • ook regelmatig bedrijven op freelance basis te ondersteunen met het bedenken en uitrollen van new business strategieën.
contact