LinkedIn leadgeneratie 2020-05-12T14:51:00+00:00

Linkedin-Leadgeneratie: Bereik uw MKB / KMO doelgroep online!

Een andere mogelijkheid in B2B Leadgeneratie is benutten van het platform Linkedin. Dit is een online sociaal netwerk dat gericht is op de professionele beroepsbevolking. Mondiaal gekeken hebben 660 miljoen professionals een profiel hier. Hiervan zijn er iets minder dan 8 miljoen(liefst 84% van de beroepsbevolking) in Nederland en meer dan 3 miljoen(57% van de beroepsbevolking) in België.

Doelgroep

Dit gezegd hebbende zult u begrijpen dat dit dus een uitermate interessant platform is om uw doelgroep te bereiken. Zowel qua volume als kwaliteit. Linkedin heeft namelijk zeer goede targeting mogelijkheden voor uw ideale prospect. Naast bedrijfsomvang, branches en regio –gehanteerde selectiecriteria voor het telefonisch plannen van afspraken – kunnen ook functieprofiel, 2e graads connecties, gemeenschappelijke groepen, custom audiences(look-a-likes van uw bestaande klanten/connecties) worden gehanteerd. Op die manier schiet u natuurlijk minder met hagel en meer met scherp. Daarnaast snijdt het mes ook nog aan 2 kanten. Enerzijds vergroot u hiermee uw Linkedin netwerk, anderzijds  genereert u ook nog eens concrete opvolgbare sales leads!

Werkwijze

Eerst vergroten we uw 1e graads netwerk door het toevoegen van nieuwe relevante connecties.  Hiervoor denken we goed na over welke doelgroep voor u het meest interessant is. Vervolgens zetten we goede engaging berichten templates in de steigers. Dit voor het eerste connectieverzoek alsmede de opvolgberichten na connectie/ acceptatie van het verzoek. Als dit klaar staat starten we met het verzenden van de eerste connectieverzoeken naar relevante prospects. U zult zien dat uw 1e graads netwerk groeit en de eerste respons(meetingverzoeken of informatie aanvragen > leads) uit de campagne rollen. U kunt ervoor kiezen deze leads zelf op te volgen of VDB hier de eerste follow-up in te laten doen. Belangrijk is dat het in ieder geval adequaat en kwalitatief gebeurd. Uiteraard met als doel het creeren van relaties en idealiter het plannen van kennismakingsafspraken. Afhankelijk van uw tijd, affiniteit en voorkeur. U bepaalt. Nadat alle relevante prospects in de test zijn benaderd en u alle reacties hebt opgevolgd maken we de balans op. Hierbij kijken we naar hoeveel nieuwe connecties, op te volgen leads, meetings, offertes en/of contracten er (al) uit zijn gekomen. Op basis hiervan bepalen we uw ROI en bespreken we de eventuele uitrol.

Vergoedingsmodel

Ook hier gaan wij weer gericht te werk op basis van een goede inventarisatie.  Via een intakeformulier achterhalen we uw specifieke doelgroep en marketingstrategie. Daarnaast bepalen we in overleg de campagne duur en een reëel vergoedingsmodel. Op die manier is uw investering te overzien en het ‘risico’ behapbaar.  First see what you get!

Kansen

Linkedin Leadgeneratie is als autonoom kanaal zeer interessant voor alle B2B georiënteerde organisaties. Daarnaast is het een alternatief kanaal voor organisaties die het koud ‘telefonisch plannen van afspraken’ net iets te direct vinden. Ook zien we een interessante kruisbestuiving tussen ‘Linked leadgeneratie’ en het ‘telefonisch plannen van afspraken’. Alle respons – zowel positief(ja, ik wil graag mee informatie of een afspraak) als negatief(nee, geen interesse) zal toch adequaat moeten worden opgevolgd om uw pijplijn te kunnen vullen en het maximale er uit te kunnen halen. Ook kunnen we deze 2 kanalen vanuit VDB SalesConsultancy afwisselen. Op die manier kunnen we uw groeidoelstelling permanent invullen.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over ‘Linkedin Leadgeneratie’ neem dan hieronder graag contact met ons op.

Contact